19 mei: bijeenkomst Green Team

19 mei om 20:30 uur komt het GREEN TEAM voor het eerst bij elkaar. Deze avond staat in het teken van het maken van goede afspraken om de komende maanden samen de accommodatie te onderhouden.  Zo worden afspraken gemaakt voor het maaien en bemesten van de velden, de snoeiwerkzaamheden, onkruid wieden, etc, etc.

Natuurlijk zijn wij nog steeds op zoek naar mensen die ons hiermee willen helpen en donderdag willen aansluiten. U bent van harte uitgenodigd om donderdag aanwezig te zijn en meer natuurlijk om ons de komende maanden te helpen met deze werkzaamheden. Er moet tegen midden juli weer enn prachtig groen en volgroeid complex met velden klaar liggen voor de start van de seizoen.

Kom, help ons en wordt lid van het GREEN TEAM