Aangifte van ongeval

Stappenplan:

  1. Medisch getuigschrift laten invullen door vaststellende geneesheer.
  2. Medisch getuigschrift, ingevuld, overmaken naar secretaris Jan Craeghs BINNEN 14 DAGEN na het ongeval.