Maasland Foundation

Een voetbalvereniging neemt een steeds belangrijkere maatschappelijke positie in. Het leiden van een voetbalvereniging vertoont steeds meer overeenkomsten met hetvoeren van een bedrijf en vraagt daarom om een meer zakelijke benadering.Naast contributies, kantine-opbrengsten en diverse activiteiten dragen sponsoren zorg voor de inkomsten van de club. Dit betekent dat sponsoren een essentiële positie binnen de club innemen. Sponsoren zijn nodig, wil FC Maasland NO als vereniging haar maatschappelijke rol op een goede wijze blijven vervullen. Binnen FC Maasland NO is gesproken om de betrokkenheid van sponsoren te verhogen en een win-win situatie te creëren. Om deze ideeën meer kracht bij te zetten is de Maasland Foundation in het leven geroepen.

De Maasland Foundation richt zich in haar ambitie op de jeugdwerking van FC Maasland NO. Meer specifiek om de eigen jeugd zo optimaal mogelijk voor te bereiden op een plek in het eerste elftal. Naast de goede visie van de vereniging zijn hierbij een aantal zaken van belang. Een overall goede jeugdwerking, goed opgeleide jeugdtrainers en opvolging en analyse per jeugdspeler. Allerbelangrijkste facet is de binding van de jeugd aan FC Maasland NO. Steeds vaker worden talentjes weggekaapt voor de club en worden de grote steeds groter en krijgen de kleinere het steeds lastiger. In de optiek van de Maasland Foundation is een combinatie van factoren belangrijk om jeugd te binden. Een combinatie van, aan de ene kant, een kwalitatieve voetbalopleiding waar voor elk niveau de mogelijkheid bestaat om met voetbal bezig te zijn, aan de andere kant het sociaal vormen van jeugd en ze vroegtijdig betrekken bij beslissingen, visie en beleid binnen de vereniging. Zo kan worden gedacht om vanaf een bepaalde leeftijd stage te lopen bij een team uit een jongere leeftijdscategorie. Als vanzelfsprekend is hiervoor een budget benodigd. Dit budget willen wij samen met u realiseren. Als lid van de foundation geeft u de voetballende jeugd de mogelijkheid die ze verdienen en creëren wij samen kansen op een stabiele en sportief geborgde toekomst voor eigen talent.

Vrienden van de Maasland Foundation:

Cremers
DOK
Beneca
Steengoed
Bakkerij Martens
Artur
Wildkamp
CUUB
Stan Linssen
Fortis
Alracon1
Induzz
Aveve