Maand: maart 2019

Proeftrainingen geboortejaar 2014

Vanaf april 2019 kan je  deelnemen aan de proeftrainingen voor onze nieuwe spelertjes. Deze proeftrainingen omvatten 3 trainingen waarna jullie kunnen beslissen of jullie zoon/dochter zich zal inschrijven voor het komende voetbalseizoen.

Deze proeftrainingen voor spelertjes U6 (geboortejaar 2014) starten vanaf april 2019. Zowel jongens als meisjes zijn welkom. De kosten bedragen 10,00 euro (incl. persoonlijke voetbal en verzekering) en de trainingen zullen doorgaan op de terreinen van FC Maasland NO in Kinrooi (Hoverstraat 4 – 3640 Kinrooi). Trainingen gaan door op onderstaande dagen en dit van 18u00 tot 19u00.

 • Vrijdag 26/04/2019
 • Vrijdag 3/05/2019
 • Vrijdag 10/05/2019

Indien jullie zoon/dochter interesse heeft om deze voetbaltrainingen te volgen mogen jullie de volgende gegevens (naam, adres, telnr., GSM, emailadres, geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland) van jullie zoon/dochter doorgeven aan onderstaande contactpersoon. Gelieve dit te doen voor 12/04/2019.

Een 10-tal dagen voor dat de trainingen van start gaan ontvangen jullie de verdere praktische info i.v.m. kledij/aanwezigheid/afmelden/ etc.

Het inschrijvingsgeld (10,00 euro) dient (liefst gepast) betaald te worden bij de eerste training.

Voor verdere informatie kan je contact opnemen met:

Vanhoef Pieter

Jeugdcoördinator onderbouw             

Gsm: 0472/758896                                                         

Email: pietervanhoef@hotmail.com

Carnavalsverenigingen aan de aftrap

Bij de wedstrijd van het 1e elftal van zondag 24 maart zal de aftrap worden verzorgd door de lokale carnavalsverenigingen. De Zweitzokskes, de Ertesjieters en de Rabbedabbers zijn uitgenodigd voor een leuke voetbalmiddag met een carnavalssfeertje.

De wedstrijd tussen FC Maasland NO en Racing Peer start om 15:00 uur en wordt gespeeld aan de Hoverstraat in Kinrooi.

Vacature TVJO

Technisch Verantwoordelijke van de Jeugdopleiding

De TVJO zorgt ervoor dat de vastgelegde opleidingsvisie van FC Maasland Noordoost wordt nageleefd. Hiervoor draagt hij bij aan de uitwerking van het jeugdplan en zorgt ervoor dat dit plan gekend en nageleefd wordt door zijn sporttechnische medewerkers.

Plaats binnen de organisatie

De TVJO is de eindverantwoordelijke voor de sportieve jeugdwerking van de club. Hij geeft leiding aan, stuurt en werkt samen met alle personen die bijdragen aan de sportieve jeugdwerking, met name de coördinatoren, de trainers, de tornooiverantwoordelijken en de afgevaardigden. Hij maakt deel uit van het jeugdbestuur, de sportieve commissie en het hoofdbestuur van FC Maasland Noordoost.

Taken

 • De TVJO helpt mee aan de opstelling van de opleidingsvisie en het opleidingsplan. Hij ziet erop toe dat het plan gekend is bij zijn medewerkers en dat deze het plan ook correct naleven en uitvoeren.
 • Hij zorgt voor de juiste invulling van de sportieve functies binnen de jeugdwerking.
 • Hij coördineert de sportieve activiteiten van de jeugdwerking in nauwe samenwerking met de coörindatoren en de trainers.
 • Hij onderhoudt regelmatig contacten met de rest van het jeugdbestuur alsook de sportieve commissie en informeert hen over de sportieve werking van de jeugdopleiding.
 • Hij agendeert indien nodig de aanschaf van bijkomend materiaal (trainingsmateriaal, goals, outfits,…) voor een goede werking en imago van de jeugdwerking.
 • Hij onderhoudt contacten met externe relaties (andere clubs, verenigingen, KBVB, gemeente, …) die bijdragen tot een goed imago van onze sportieve jeugdwerking.
 • Hij zorgt mee voor het behoud van een gezond ledenaantal en werkt mee aan extra ledenwerving indien nodig.
 • Hij stelt de seizoenskalender op m.b.t. trainingen, wedstrijden, stages en tornooien.
 • Hij inventariseert alle bestaande sporttechnische opleidingen en cursussen en stimuleert de juiste personen om deze opleidingen te volgen zodat het aantal gediplomeerde trainers op het gewenste niveau is en blijft.
 • Hij organiseert interne sporttechnische opleidingen.

Bevoegdheden

 • De TVJO maakt deel uit van het management team van het jeugdbestuur.
 • Hij is een volwaardig lid van het sportieve commissie en kan dus niet enkel adviseren maar ook mee beslissen over alle sportieve zaken.
 • Hij leidt de sportieve jeugdwerking.

Verantwoordelijkheden

 • Hij waakt over het behalen van onze geformuleerde jeugddoelstellingen,  met name voldoende doorstroming van jeugdspelers naar het eerste elftal en voetbalplezier verschaffen aan alle jeugdspelers.
 • Hij geeft leiding aan de technische staf van jeugdtrainers en de ploegafgevaardigden.
 • Hij zorgt ervoor dat de sportieve jeugdwerking (trainingen en wedstrijden) op het vereiste kwalitatieve niveau is en ook blijft. De leidraad hiervoor is het opleidingsplan.
 • Hij is verantwoordelijk voor de samenstelling van de technische staf van jeugdtrainers.
 • Hij is eindverantwoordelijke wat betreft de samenstelling van jeugdploegen en toewijzing van ploegtrainers en -afgevaardigden.

Vereisten

 • Beschikken over het UEFA B diploma of bereid zijn dit diploma te behalen.

Meer informatie en kandidatuurstelling (via mail)FC Maasland Noordoost
t.a.v. Jan Vandeberg
Mail: janvandeberg@fcmaasland.be
Tel: 0473 98 49 46

Restaurantdag 17 maart 2019

Op zondag 17 maart is het weer zover. De jaarlijkse restaurantdag van FC Maasland NO. Ook deze editie zal doorgaan in De Stegel aan de Weertersteenweg in Kinrooi.

Er zijn 4 tijdstippen waarop u samen met familie of vrienden heerlijk kunt komen eten. We starten om 12:00 uur, dan om 13:00 uur en ’s avonds kunt u aanschuiven om 17:30 uur of om 18:30 uur.

Bijgaand treft u het inschrijfformulier aan. U kan dit formulier downloaden, invullen en bezorgen bij een van de trainers van de diverse jeugdploegen of bij Henri Cleeren (0494 89 49 01) of Nel Jans (0473 93 69 95)

Inschrijfformulier