Categorie: Nieuws

Webshop FC Maasland NO

In samenwerking met onze kledingpartner Vitissimo Sport is een prachtige, zeer overzichtelijke en vooral gebruiksvriendelijke webshop gebouwd.

Alle kleding kan voortaan online worden besteld in de webshop. De webshop is te vinden in de menubalk op de website onder CULBINFO en vervolgens klikt u op WEBSHOP

Perspectief voor heropstart

VOETBAL VLAANDEREN GEEFT PERSPECTIEF BIJ DE HEROPSTART VAN HET VOETBALSEIZOEN 2020-2021 U bent ondertussen ongetwijfeld op de hoogte van de nieuwe coronamaatregelen, ook deze betreffende de sport én de toepassing hiervan op voetbal. Het Bestuur van Voetbal Vlaanderen besliste in zitting van 28 oktober 2020 over een heropstart van de competities zoals onderstaand geformuleerd. De amateurcompetities liggen stil door het Ministerieel Besluit van 1 november 2020 tot en met 13 december 2020. Gezien er door 13j en ouder niet in georganiseerd verband kan worden getraind, gezien een voorbereidingsperiode van enkele weken, voor opstart van de competitie nodig is, worden alle competities van Voetbal Vlaanderen stopgezet tot eind 2020. Het eerste weekend voor de veldvoetbalcompetities wordt ingepland op zaterdag 9 en zondag 10 januari 2021. Dit geldt voor senioreswedstrijden evenals voor alle jeugdwedstrijden. NIEUWE KALENDER ZONDER EINDRONDES Voetbal Vlaanderen besliste in het seizoen 2020-2021 geen eindrondes te spelen, gezien er door het uitstel van de competitie en de geplande heropstart begin 2021, te weinig speeldagen beschikbaar blijven in de kalender. Bijkomende stijgers en dalers worden aangeduid over de reeksen heen op basis van de gekende regels, opgenomen in de Algemene Maatregelen bij het stopzetten van de competities (goedgekeurd door onze AV op 15 juni 2020). De aangepaste kalender zal uiterlijk op 1 december bekend zijn. De kalender zal aangepast worden op basis van de juiste opeenvolging van wedstrijden zodat minstens de heenronde kan afgewerkt worden.

Jeugd mag blijven voetballen!

VOETBAL VLAANDEREN LEGT COMPETITIE SENIORES STIL MAAR LAAT JEUGD VERDER VOETBALLEN

Het Bestuur van Voetbal Vlaanderen nam kennis van de genomen beslissing om binnen de sportsector over te gaan van code geel naar code oranje.Het Bestuur besliste in zitting van 13 oktober na lang beraad, rekening houdende met de mogelijkheden voor onze clubs inzake de praktische organisatie, als volgt:Jeugdcompetities U6 tot en met U17, gewestelijk, provinciaal en interprovinciaal worden verder georganiseerd.Het competitievoetbal seniores stijgen en dalen van 2de afdeling tot en met 4de provinciale, evenals het senioresvoetbal recreatief wordt voor onbepaalde tijd stilgelegd, evenals de competities U19, U21 en de reserven.Gezien enkel zeer gelimiteerd gebruik van de kleedkamers mogelijk blijft zullen ook jeugdwedstrijden met veel flexibiliteit kunnen worden uitgesteld. Clubs die met hun seniores willen blijven trainen en/of vriendschappelijke wedstrijden spelen kunnen dit best in eigen omgeving blijven aanbieden.Voetbal Vlaanderen doet een oproep aan al haar clubs en leden om in deze moeilijke tijden al het nodige te doen om zo goed mogelijk met deze omstandigheden om te gaan. Voor toekomstige aanpassingen in de ene of de andere richting zal het Bestuur van Voetbal Vlaanderen nieuwe besluiten nemen. Wij vragen begrip voor de uitzonderlijke situatie en zeer moeilijke beslissing.

Concreet betekent dit voor onze club:Senioren:

– De competities van het eerste elftal, beloften, reserven B en C, U21 en dames wordt stilgelegd. De trainers beslissen in overleg met de spelers in welke mate de trainingen behouden worden.- De kleedkamers en douches zijn niet toegankelijk en worden gesloten. We gaan dit strikt opvolgen en geen enkele uitzondering toestaan! Enkel de trainers hebben toegang tot de ruimtes om de trainingsballen en andere trainingsmaterialen op te halen. Spelers mogen niet in deze ruimtes, ook niet om hun sporttas achter te laten of zich even om te kleden.Jeugd:- De competities en trainingen van de jeugd tem U17 gaan wel door, maar ook voor hen zijn de douches en kleedkamers niet toegankelijk. Idem richtlijnen senioren- De jeugdcoördinatoren contacteren wekelijks, ten laatste op donderdag, de tegenstrevers van de thuiswedstrijden teneinde zicht te hebben op de wedstrijdkalender en om de kantinecoördinatoren in staat te stellen om de planning eventueel aan te passen. We gaan de kantinewerking in de mate van het mogelijke optimaliseren om de vaste kosten qua verwarming, elektriciteit, water, … te beperken.De kantines worden verder uitgebaat conform de horeca-maatregelen. De kantines mogen niet gebruikt worden als kleedruimtes. Dit is strikt verboden!

Hoe te handelen bij een sportongeval

Voor veel mensen is het onduidelijk wat er dient te gebeuren wanneer er onverhoopt een sportongeval heeft plaats gevonden.

Op deze website is onder het kopje ‘Clubinfo’ en het sub kopje ‘medische info’ alle benodigde informatie terug te vinden. U treft daar o.a. het document Medische richtlijnen bij sportongeval aan. Dit document neemt u mee in de stappen die belangrijk zijn om te volgen. Een van de stappen die moeten worden ondernomen is het invullen van het formulier Aangifte ongeval.

Laten we met z’n alle proberen om er voor te zorgen dat we het aantal sportongevallen tot een minimum beperken, echter bij een daadwerkelijk voorval kan dit artikel u verder helpen.

Ploeg in de kijker GU13B

Voor de GU13B van trainer Roberto Renet en afgevaardigde Frank Deckers was het na bijna een half jaar zonder competitie op 6 september dan eindelijk weer zover. FC Maasland NO – Sp. Lille 1-0:

Na bijna een half jaar zonder competitiewedstrijden mochten we op 06-09, na een héél lange voorbereiding, eindelijk terug de groene mat op voor een “echte” match. Trainingen sinds mei aan de Steenberg, het Bastion, Footgolf, in Molenbeersel en Kinrooi op het veld, Cooper- en andere testen en een paar oefenmatchen moesten er voor zorgen dat iedereen fit was. Dauwe, Joos, Jelle, Kyan, Jens, Keanu en Keano, Knip, Thieuke, Luca, onze nieuwste aanwinst Boyd, onder leiding van Roberto en Frank, hadden er in ieder geval heel veel zin in!!!Tegenstander voor deze thuiswedstrijd met voor het eerst een “echte scheidsrechter” was Sparta Lille. Redelijk onbekend maar tijdens de opwarming bleek al dat het een te duchten tegenstander zou worden, groot, stevig en technisch in orde.Het eerste kwartje ging gelijk op met inzet en mooie acties aan beide kanten, zonder heel grote kansen bij elkaar te spelen. Een terechte brilscore na 15 minuten. Nog iets meer druk vooruit na de eerste pauze zorgt voor een paar kleine kansjes maar de keepster van Lille gaf geen krimp. Halverwege het kwartier vond Knip toch een opening en de verdiende 1-0 ruststand was een feit.Na de rust bleef er door de twee ploegen hard gewerkt én goed gevoetbald worden, de beide keepers met hun verdedigers gaven echter weinig kansen weg. Als er dan toch een mogelijkheidje kwam, werd er soms iets te enthousiast met de ogen dicht “geknald”…Voor het eerst in de geschiedenis een Arsenalscore voor dit topteam, 1-0 winst na 60 minuten. De trainer, afgevaardigde en de supporters zagen dat het feestje achteraf er ondanks Corona echt niet minder om was!

Strijd om de fusiebeker

Komend weekend vindt traditioneel de strijd om de fusiebeker plaats. Aan het einde van de voorbereiding spelen de beide Kinrooise voetbalploegen tegen elkaar om zo te bepalen wie zich een jaar lang winnaar mag noemen.

Komende zaterdag om 18:00 uur is de aftrap van de wedstrijd in Molenbeersel tussen het plaatselijke Hogerop onder leiding van Rob Truijen en FC Maasland NO van coach Didier Gumienny. We hopen uiteraard op uw steun ter plekke en gaan voor de winst en het veroveren van de cup.

Update 02.08. : Trainingen worden hervat.

In goed overleg met het college van burgemeester en schepenen is besloten om alle trainingen van FC Maasland NO terug te hervatten vanaf maandag 3 augustus. Uiteraard gebeurt dit met in acht name van de nodige hygiënische maatregelen. De kleedkamers mogen niet gebruikt worden, gelieve hier rekening mee te houden.

De actuele situatie wordt zeer nauwlettend gevolgd door bestuur en jeugdbestuur. Daarnaast zal er wekelijks worden geëvalueerd. Wijzigingen in de huidige berichtgeving worden a.s.a.p. doorgegeven.

We doen er alles aan om voetbal te kunnen blijven aanbieden op een voor alle betrokkenen verantwoorde manier.

CORONAVIRUS COVID-19 AANPAK F.C. MAASLAND NOORDOOST

Dinsdag 28 juli

De Nationale Veiligheidsraad beslist: Geen wijzigingen in de veiligheidsmaatregelen voor de sportsector, wel halvering van publiek bij sportactiviteiten

Het coronavirus kent een forse heropflakkering en daarom kwam de Veiligheidsraad op maandag 27 juli vervroegd bijeen om de veiligheidsmaatregelen opnieuw te verstrengen.  de maatregelen voor de sportsector blijven voorlopig ongewijzigd. 

Vanaf woensdag 29 juli wordt enkel het aantal toeschouwers bij sportactiviteiten, zowel indoor als outdoor, gehalveerd en het dragen van een mondmasker wordt verplicht. 

F.C. Maasland Noordoost zal de beslissingen van de veiligheidsraad en de daaruit volgende verplichtingen nauwgezet opvolgen. Immer, voor onze club is uw en onze gezondheid belangrijk.

Volgende regels zijn dan ook van kracht vanaf woensdag 29 juli tot nader bericht:

Jeugdtrainingen

 • Spelers en trainers vanaf 12 jaar dragen een mondmasker op de accommodatie met uitzondering tijdens de duur van de training. Op het voetbalveld is het mondmasker dus niet verplicht.
 • De beleefdheidsregels zoals een hand geven aan de trainer en medespelers zijn niet meer van toepassing.
 • Spelers die beschikken over een eigen bal ontsmetten deze voor ze naar de training komen.
 • Iedere speler brengt zelf een flesje water mee. Er worden in geen enkel geval flesjes uitgewisseld.
 • De kleedkamers blijven gesloten tijdens de trainingen.
 • Ouders worden niet toegelaten op de accommodatie van de trainingen. Kinderen worden aan de ingang afgezet. Indien een ouder omwille van een bijzondere reden toch binnen de accommodatie moet zijn, is een mondmasker verplicht.
 • Het ophalen van de kinderen gebeurt dan ook aan de ingang van de accommodatie.

Trainingen senioren

 • Spelers en trainers dragen een mondmasker op de accommodatie met uitzondering tijdens de duur van de training. Op het voetbalveld is het mondmasker dus niet verplicht.
 • De beleefdheidsregels zoals een hand geven aan de trainer en medespelers zijn niet meer van toepassing.
 • Iedere speler brengt zelf een flesje water mee. Er worden in geen enkel geval flesjes uitgewisseld.
 • De kleedkamers zijn enkel toegankelijk voor spelers die meer dan 10km van de trainingsaccomodatie wonen. Er mogen maximum zes spelers samen in de kleedkamer zijn. Maak hieromtrent onderlinge afspraken.
 • De noodzakelijke ontsmettingsmiddelen zijn beschikbaar
 • Supporters worden niet toegelaten op de accommodatie van de trainingen.

Thuiswedstrijden jeugd en senioren

 • Spelers (boven de 12 jaar) en trainers dragen een mondmasker op de accommodatie met uitzondering tijdens de duur van de wedstrijd. Op het voetbalveld is het mondmasker dus niet verplicht.
 • De beleefdheidsregels zoals een hand geven aan de trainer en medespelers zijn niet meer van toepassing.
 • Iedere speler brengt zelf een flesje water mee. Er worden in geen enkel geval flesjes uitgewisseld.
 • De kleedkamers zijn toegankelijk tijdens de wedstrijden. Er mogen maximum zes spelers samen in de kleedkamer zijn na de wedstrijd. Maak hieromtrent onderlinge afspraken.
 • De noodzakelijke ontsmettingsmiddelen zijn beschikbaar
 • Lichamelijke contacten, zoals het vieren van een doelpunt, worden zoveel als mogelijk vermeden.
 • Bankzitters (boven de 12 jaar) alsook de omkadering (behalve de T1) dienen permanent een mondmasker te dragen.

Thuiswedstrijden supporters

 • Er worden maximum 100 supporters toegestaan in de kantine (binnen) en 200 supporters (buiten).
 • Alle supporters zullen zich bij het betreden van de accommodatie dienen te registeren op de daartoe voorziene officiële documenten.
 • In de kantine gelden de horecaregels: afstand respecteren, verplicht zittend consumeren, mondmasker verplicht tot je zit, regelmatig handen wassen, maximum 10 personen per tafel, sluiten om 1 uur. Er werden in de kantines de nodige maatregelen genomen om deze regels op te volgen.
 • Er zullen garçons voorzien worden om drankjes aan tafel te bedienen.
 • Buiten geldt de regel dat iedereen verplicht een mondmasker draagt.

Uitwedstrijden spelers en supporters

 • Wij houden ons aan de afspraken die gelden in de betreffende clubs. Indien wij vooraf op de hoogte gebracht worden zullen wij dit tijdig communiceren.

Het bestuur van FC Maasland Noordoost

Voorbereiding nieuwe seizoen

De voorbereiding van het nieuwe seizoen is in volle gang. Met in acht neming van alle COVID-19 maatregelen zijn de eerste trainingen afgewerkt.

Alle data zoals nu bekend zijn uiteraard onder voorbehoud van wijzigingen die door de veiligheidsraad worden aangekondigd. Dat seizoen 2020-2021 zal starten zoals 2019-2020 is geëindigd, in onduidelijkheid en ongewis, is zeker. Hoe alles zal evolueren is ook voor ons onduidelijk. We proberen iedereen tijdig van de juiste informatie te verstrekken al blijft dat met de vele aanpassingen een lastige klus.

Voorbereidingsprogramma senioren   
 DatumUurActiviteitTeam 
Vrijdag26-jun20uAlgemene spelersvergadering Kantine Kinrooi
Zaterdag11-jul9-15uKlusdagalle senioren  
Woensdag22-jul19u15Training  Dennenbos
Donderdag23-jul19u15Training  Dennenbos
Vrijdag24-jul    
Zaterdag25-jul    
Zondag26-jul    
Maandag27-jul19u15Training  Dennenbos
Dinsdag28-jul19u15Training  Dennenbos
Woensdag29-jul    
Donderdag30-jul19u15Training  Dennenbos
Vrijdag31-jul    
Zaterdag1-aug16u00MNO – Meeuwen BeloftenKessenich
  18u30MNO – Meeuwen (beker)Eerste elftalKessenich
Zondag2-aug    
Maandag3-aug    
Dinsdag4-aug19u15Training  Dennenbos
Woensdag5-aug19u30MNO – ElenEerste elftalKessenich
  19u30SLW – MNOBeloftenuit
Donderdag6-aug19u15Training  Dennenbos
Vrijdag7-aug    
Zaterdag8-aug15u00MNO beloften – EMM beloftenbeloftenKessenich
Zaterdag8-aug18u30EMM Beloften eerste prov-MNO (beker)Eerste elftaluit
Zondag9-aug    
Maandag10-aug    
Dinsdag11-aug19u15Training  Dennenbos
Woensdag12-aug19u30MNO – WaterloosEerste elftalKessenich
Donderdag13-aug19u30Waterloos – MNOBeloftenuit
   TrainingEerste elftalDennebos
Vrijdag14-aug    
Zaterdag15-aug18u30MNO – Elen (beker)Eerste elftalKinrooi
Zondag16-aug    
Maandag17-aug19u15Training  Dennenbos
Dinsdag18-aug19u15Training  Dennenbos
Woensdag19-aug    
Donderdag20-aug19u15Training  Dennenbos
Vrijdag21-aug    
Zaterdag22-aug TEAMBUILDING  
Zondag23-aug16u00Dilsen-Stokken  – MNOBeloftenuit
  18u30Dilsen-Stokkem A – MNO (beker)Eerste elftaluit
Maandag24-aug    
Dinsdag25-aug19u15Training  Kinrooi
woensdag 26-aug19u30MNO – LouwelBeloftenKinrooi
Woensdag26-aug19u30MNO – LouwelEerste elftalKinrooi
Donderdag27-aug19u15Training  Kinrooi
Vrijdag28-aug    
Zaterdag29-aug Hulp jeugdtornooialle senioren 
Zaterdag29-aug18u00HOM – MNO (fusiebeker)Eerste elftaluit
  16u00HOM – MNOBeloftenuit
Zondag30-aug  Hulp jeugdtornooialle senioren 
Maandag31-aug    
Dinsdag4407519u30MNO-EMM  Kinrooi
Woensdag2-sep    
Donderdag3-sep19u15Training  Kinrooi
Vrijdag4-sep    
Zaterdag5-sep Start Competitie  
Zondag6-sep Start Competitie  

Proeftrainingen nieuwe spelers

Na wat vertraging kunnen we onze proeftrainingen toch laten doorgaan. Deze proeftrainingen omvatten 2 trainingen waarna jullie kunnen beslissen of zoon/dochter zich zal inschrijven voor het komende voetbalseizoen.

Deze proeftrainingen voor spelertjes U6 (geboortejaar 2015) gaan door op vrijdag 26/06 (terreinen van Maasland in Kinrooi) en vrijdag 3/07 (terreinen van HOM in Molenbeersel). Zowel jongens als meisjes zijn welkom. De kosten bedragen 5,00 euro (incl. persoonlijke voetbal en verzekering) voor deze 2 trainingen. 

De jeugdwerkingen van HOM en Maasland zijn namelijk samengegaan en zullen volgend seizoen de krachten bundelen onder de naam van FC Maasland NO.

Trainingen gaan door op onderstaande dagen en dit van 18u00 tot 19u00.

 • Vrijdag 26/06/2020 -> Proeftraining 1 -> Hoverstraat 4 – 3640 Kinrooi
 • Vrijdag 3/07/2020 -> Proeftraining 2 -> Truyenstraat 20A – 3640 Molenbeersel
 • Vrijdag 4/07/2020 -> Inschrijfmogelijkheid in kantine van FC Maasland (Hoverstraat 4 – 3640 Kinrooi)

Indien jullie zoon/dochter interesse heeft om deze voetbaltrainingen te volgen mogen jullie de volgende gegevens (naam, adres, GSM, emailadres, geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland) van jullie zoon/dochter doorgeven aan onderstaande contactpersoon. Gelieve dit te doen voor 19/06/2020.

Een 5-tal dagen voor dat de trainingen van start gaan ontvangen jullie de verdere praktische info i.v.m. kledij/aanwezigheid/afmelden/coronamaatregelen/etc.

Het inschrijvingsgeld (5,00 euro) dient (liefst gepast) betaald te worden bij de eerste training.

Voor verdere informatie kan je contact opnemen met:

Hoedemakers Peter

Jeugdcoördinator onderbouw                   

Gsm: 0499/125557                                                  

Email: peterhoedemakers@hotmail.com