Maand: oktober 2020

Jeugd mag blijven voetballen!

VOETBAL VLAANDEREN LEGT COMPETITIE SENIORES STIL MAAR LAAT JEUGD VERDER VOETBALLEN

Het Bestuur van Voetbal Vlaanderen nam kennis van de genomen beslissing om binnen de sportsector over te gaan van code geel naar code oranje.Het Bestuur besliste in zitting van 13 oktober na lang beraad, rekening houdende met de mogelijkheden voor onze clubs inzake de praktische organisatie, als volgt:Jeugdcompetities U6 tot en met U17, gewestelijk, provinciaal en interprovinciaal worden verder georganiseerd.Het competitievoetbal seniores stijgen en dalen van 2de afdeling tot en met 4de provinciale, evenals het senioresvoetbal recreatief wordt voor onbepaalde tijd stilgelegd, evenals de competities U19, U21 en de reserven.Gezien enkel zeer gelimiteerd gebruik van de kleedkamers mogelijk blijft zullen ook jeugdwedstrijden met veel flexibiliteit kunnen worden uitgesteld. Clubs die met hun seniores willen blijven trainen en/of vriendschappelijke wedstrijden spelen kunnen dit best in eigen omgeving blijven aanbieden.Voetbal Vlaanderen doet een oproep aan al haar clubs en leden om in deze moeilijke tijden al het nodige te doen om zo goed mogelijk met deze omstandigheden om te gaan. Voor toekomstige aanpassingen in de ene of de andere richting zal het Bestuur van Voetbal Vlaanderen nieuwe besluiten nemen. Wij vragen begrip voor de uitzonderlijke situatie en zeer moeilijke beslissing.

Concreet betekent dit voor onze club:Senioren:

– De competities van het eerste elftal, beloften, reserven B en C, U21 en dames wordt stilgelegd. De trainers beslissen in overleg met de spelers in welke mate de trainingen behouden worden.- De kleedkamers en douches zijn niet toegankelijk en worden gesloten. We gaan dit strikt opvolgen en geen enkele uitzondering toestaan! Enkel de trainers hebben toegang tot de ruimtes om de trainingsballen en andere trainingsmaterialen op te halen. Spelers mogen niet in deze ruimtes, ook niet om hun sporttas achter te laten of zich even om te kleden.Jeugd:- De competities en trainingen van de jeugd tem U17 gaan wel door, maar ook voor hen zijn de douches en kleedkamers niet toegankelijk. Idem richtlijnen senioren- De jeugdcoördinatoren contacteren wekelijks, ten laatste op donderdag, de tegenstrevers van de thuiswedstrijden teneinde zicht te hebben op de wedstrijdkalender en om de kantinecoördinatoren in staat te stellen om de planning eventueel aan te passen. We gaan de kantinewerking in de mate van het mogelijke optimaliseren om de vaste kosten qua verwarming, elektriciteit, water, … te beperken.De kantines worden verder uitgebaat conform de horeca-maatregelen. De kantines mogen niet gebruikt worden als kleedruimtes. Dit is strikt verboden!

Hoe te handelen bij een sportongeval

Voor veel mensen is het onduidelijk wat er dient te gebeuren wanneer er onverhoopt een sportongeval heeft plaats gevonden.

Op deze website is onder het kopje ‘Clubinfo’ en het sub kopje ‘medische info’ alle benodigde informatie terug te vinden. U treft daar o.a. het document Medische richtlijnen bij sportongeval aan. Dit document neemt u mee in de stappen die belangrijk zijn om te volgen. Een van de stappen die moeten worden ondernomen is het invullen van het formulier Aangifte ongeval.

Laten we met z’n alle proberen om er voor te zorgen dat we het aantal sportongevallen tot een minimum beperken, echter bij een daadwerkelijk voorval kan dit artikel u verder helpen.